doporučené postupy

doporučené postupy

Doporučené postupy (dále DP) představují velmi důležitý nástroj. Správně vytvořené DP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého profesionálové postupují při řešení konkrétního problému. DP prokazatelně přispívají ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zvyšují efektivitu a dostupnost poskytovaných služeb. Ustanovení a dodržování DP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a kvality poskytovaných služeb. Aktuálně v ČR neprobíhají žádné centrálně koordinované aktivity, které by umožnily jednotnou a plošnou koordinaci procesu přípravy DP ani procesy usměrňující poskytované služby dle doporučených postupů založených na důkazech a formulovaných podle jednotné závazné metodiky. Rozhodování o případném zavádění nebo úpravách existujících DP představuje komplexní problematiku vyžadující transparentní procedurální postupy na vysoké úrovni podle jasných kritérií. Zároveň je potřebná infrastruktura zahrnující erudované odborníky a datové zdroje.

Postup tvorby doporučených postupů je k dispozici  ZDE.

NÁRODNÍ METODIKA TVORBY DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

METODICKÉ POSTUPY PRO VYTVOŘENÍ A POSUZOVÁNÍ NOVĚ VYTVOŘENÝCH KDP (ke stažení zde)

PŘÍLOHY METODICKÝCH POSTUPŮ PRO VYTVOŘENÍ A POSUZOVÁNÍ NOVĚ VYTVOŘENÝCH KDP (ke stažení zde)

TRANSFORMACE VIZUÁLNÍHO STYLU SÍLY DŮKAZŮ A SÍLY DOPORUČENÍ (ke stažení zde)

DOKUMENTY

ADOPCE A ADAPTACE (ke stažení zde)

KLINICKÝ SOUHRN (ke stažení zde)

DE NOVO TVORBA (ke stažení zde)

TVORBA EXPERTNÍCH DŮKAZŮ (ke stažení zde)

kLINICKÉ DOPORUČENÍ POSTUPY

Bude doplněno.