Center of Evidence-based Education & Arts Therapies  - A JBI AFFILIATED GROUP

Při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo zřízeno Centre of Evidence-based Education & Arts Therapies - Affiliated Group JBI. Specializuje se na vzdělávání, speciální pedagogiku a arteterapii. Centrum se zaměřuje na tvorbu systematických reviews (SR) – za použití výhradně exaktních vědeckých metod pro identifikaci, výběr, hodnocení a syntézu výsledků všech návrhů výzkumných studií.

Centrum spolupracuje s Českým národním centrem Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation v Brně (Cochrane Czech Republic, Czech Evidence-Based Healthcare Centre: Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Masaryk University GRADE Centre).