EduArt

CENTRUM PRO VĚDECKÉ DŮKAZY VE VZDĚLÁVÁNÍ A V UMĚLECKÝCH TERAPIÍCH

Při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo zřízeno Centre of Evidence-based Education & Arts Therapies: JBI Affiliated Group. Specializuje se na vzdělávání, speciální pedagogiku a arteterapii. Centrum se zaměřuje na tvorbu systematických reviews (SR) – za použití výhradně exaktních vědeckých metod pro identifikaci, výběr, hodnocení a syntézu výsledků všech návrhů výzkumných studií.

Centrum spolupracuje s Českým národním centrem Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation v Brně (Cochrane Czech Republic, Czech Evidence-Based Healthcare Centre: Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Masaryk University GRADE Centre).